Zážitkové firemní teambuildingy

Nebaví Vás už paintball, motokáry, kuželky a podobné teambuildingové akce? Co takhle aktivity, které team opravdu stmelí? Pro firmy, se kterými spolupracujeme delší dobu a tudíž známe jejich zaměstnance, pořádáme skvělé zážitkové teambuildingy. Akce probíhá nejčastěji jako celodenní "bojovka" v nějaké zajímavé lokalitě, kdy teamy postupují příběhem, které je úzce spjat s reáliemi daného místa. Aby se dostali na konec příběhu, musí plnit rozličné úkoly, luštit šifry a spolupracovat.


Průběh takových teambuildingů je asi následující: Ráno se sejdeme na daném místě a lidé se rozdělí do teamů (může to být náhodné, anebo tak, jak chcete teamy stmelovat). Teamy jsou nainstruovány dle hry, která je pro ně připravena, případně dostanou nějaké materiály, pokud to hra vyžaduje. No a pak se rozprchnou v rámci dané lokality a plní úkoly, které se před nimi odkrývají tak, jak postupně procházejí hrou. Obvykle to je kombinace luštění šifer a rébusů, hledání v mapě, hledání informací na internetu, hledání skrytých "pokladů" ke kterým teamy navede rozluštění šifer, popřípadě nějaká interakce s místními lidmi (třeba natočení reportáže). Přitom ale účastníci také poznávají místní reálie, historii, významná místa atd.
 
Teambuilding, který jsme kupříkladu dělali pro Czech News Center, a.s., se odehrával v Žatci. Je to město chmele a piva, takže jsme připravili tématický příběh čerpající z reálné historie města, okořenili to smyšleným příběhem á la Šifra mistra Leonarda a vyslali teamy do města. Mezitím někomu z teamu zavolal neznámý člověk ("Vím kdo jste a proč jste přijeli...") a sdělil jim tak první instrukci. A od toho se odvíjel příběh dále...
 
Typicky samotná hra trvá mezi 4 a 10 hodinami, přičemž účastníci mají čas jít na oběd, dát si pivo atd. Na konci pak může být nějaká materiální výhra (tématicky spjatá s hrou) atd.
 

Malá ochutnávka...

Mikuláš Hostálek se ztratil. Co asi mohlo potkat starého pána, který od svého narození žil v Žatci, byl relativně známou místní osobností, nebyl nikomu trnem v oku a dokonce byl považován za znalce chmelařství a zejména vaření piva?

Naposledy ho jeho přátelé (rodinu neměl) viděli vcházet do jeho malého a trochu obskurního bytu v Kněžské bráně. To bylo ve středu. Zrovna se s nimi rozloučil po dobrém obědě v jídelně Na růžku. Večer měl mít přednášku o vaření piva s příměsemi konopí v klubu Budík, kam už ale nedorazil. Přátelé jej hledali v jeho bytě, který k jejich zděšení nalezli otevřený. Uvnitř Mikuláš ale nebyl. Zato tam (spolu s přivolanou policí) našli stopy krve a podezřelý otvor ve
zdi. Jako kdyby někdo vysekal dvě cihly a něco vyjmul zpoza nich...

Od té doby ale nejsou nejsou žádné další zprávy. Policie zatím nic nenašla. Mikulášovi staří přátelé neví co si počít a obávají se nejhoršího. Co se starému pánovi asi tak přihodilo? Kdo a proč by mu chtěl ublížit?

Vy, jako investigativci jste přijeli do Žatce s tím, že se pokusíte zapátrat po tom, co se místnímu nestorovi chmele a piva přihodilo. Vaše přítomnost již ale neunikla pozornosti někoho dalšího...
 
 
 
 

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme, napište nám na teambuilding@cerebra.cz.