Úspěšné projekty společnosti CEREBRA s.r.o.

Jádro naší práce stále spočívá oblasti agilní transformace firem, strategickém a CxO poradenství pro firmy, v poradenství s obecně transformačními projekty, implementaci moderních metod řízení projektů a organizací, poradenství / koučingu startupů. To vše s důvěrou ve schopnost lidí spolupracovat, se znalostí toho, co člověka motivuje a s vírou že "kde je vůle, je i cesta".

Budování výkonných organizací

Jeden z velkých problémů současných firem (a společnosti jako celku!) je to, že statisticky cca 50% zaměstnanců firem není angažovaných ("disengaged"), tj. dělají pouze nezbytné minimum práce tak, aby nebyli nějak perzekuováni (na mzdě, nebo vyhozeni). Dalších asi 15% zaměstnanců je dokonce aktivně neangažovaných ("actively disengaged"), tzn. pracují proti firmě, škodí jak materiálně, tak na morálce kolegů. A jen asi 35% pracovních sil je angažovaných, tedy dělají maximum pro firmu dle svých možností. Ekonomické důsledky pro firmu jsou zřejmé, sociální dopady této demotivace pro společnost jsou ještě horší.
Naproti tomu angažovaný zaměstnanec do značné míry žije svou prací, která jej baví. Záleží mu na tom, co dělá, protože v tom vidí smysl a vnímá svůj přínos společnému cíli. Je ochotný udělat něco navíc, když je potřeba. Cítí se být platnou částí teamu. Vzhledem k tomu, že mu jeho práce přináší naplnění, je přínosem i pro společnost.

My pomáháme uvědomělým firmám tohle změnit k lepšímu. Věříme, že ve většině zaměstnanců dřímá velký potenciál, který je škoda nevyužít. Firma s angažovanými zaměstnanci je nejen výkonnější, ale umí pružněji reagovat na změny trhu, lépe shání nové kolegy a její zaměstnanci vedou naplněnější životy.

Více v článku Neangažovaní zaměstnanci - málo zřetelný problém s vážnými důsledky.

 

Pro bono konzultace pro firmy se sociálním přesahem 

Věříme, že smyslem podnikání nemusí být jen zisk. Chceme pomáhat organizacím, které mají pozitivní sociální, nebo environmentální dopad. Věříme, že i v této oblasti můžeme přispět naší dosavadní zkušeností.
 
V rámci projektu Impact First pražského Impact Hubu pomáháme Svobodné škole Praha
 
Jste nezisková organizace či veřejně prospěšná společnost? Jste, nebo se chcete stát tzv. "B-corp."? Má vaše firma sociální / environmentální přesah? Rádi Vám pomůžeme. Ozvěte se na impact@cerebra.cz.
 

Konference Hledání ztraceného smyslu práce

Trh práce zažívá revoluční změny a stále více firem se snaží dělat pro své zaměstnance věci dříve neslýchané. Anebo ne? Možná že tyhle myšlenky vlastně až tak revoluční nejsou a filozofičtí antropologové se jimi zabývali již před lety. Přijďte to zjistit 24. a 25. října 2019 na konferenci, kterou spolupořádáme.
 
Tradiční role zaměstnance a zaměstnavatele se otáčí: lidé už nehledají práci, ale práce si musí hledat lidi. Díky tomu se otevírá otázka, jejíž řešení je aktuálnější a důležitější, než kdy dříve: jaký je vlastně smysl práce?

Zatímco zákony zisku a efektivity produkce jako takové na trhu zůstávají, v různých specializovaných odvětvích dochází k zásadním změnám organizace práce a vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem i vztahů ke správě výrobních prostředků. Na prahu 20. let nového milénia vznikají podnikatelské modely, které místo zisku kladou na první místo štěstí, osobní rozvoj, společenský cíl, svobodu či smysluplnost.

Konference Hledání ztraceného smyslu práce si klade za cíl shrnout a prezentovat výsledky aktuálního českého a slovenského akademického bádání v oblasti odcizení a emancipace člověka se zvláštním ohledem na chápání těchto termínů v antropologickém a humanistickém slova smyslu. Poprvé v historii českého akademického prostředí však také nabídne prostor ke sblížení a vzájemnému poznání dvou zdánlivě vzdálených světů. Cílem je započít dialog mezi světem současného praktického managementu a filozofickou antropologií, a dále vytvořit platformu pro vzájemné propojení akademického bádání s profesionály působícími jako vlastníci firem, korporátní manažeři, HR specialisté či influenceři.

Konference je určena pro interdisciplinární příspěvky akademické veřejnosti z humanitních oborů a odborné veřejnosti z oblasti aplikovaného managementu a HR. Výstupem bude kromě konference vydání recenzovaných příspěvků ve zvláštním čísle odborného periodika či vlastním sborníku.
 

Moderní expozice

(R)evoluční a inovativní přístup k řešení a provedení výstav a expozic s využitím moderních technologií a prvků gamifikace, které umožní vtažení návštěvníka do děje a zprostředkují mu jedinečný zážitek.

Spolupráce s univerzitami

Stáže pro studenty, brigády a part-time práce, oponentura bakalářských a diplomových prací.