Spolupráce s Univerzitou

V roce 2012 jsme navázali spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK), konkrétně s Fakultou Informatiky a Managementu (FIM).
 
Spolupráci jsme započali programem "stínování", což je de facto stáž pro studenty managerských oborů FIMu, která probíhá tak, že student je celý týden non stop účasten provozu Cerebry, bereme jej sebou na všechna jednání, projektové porady, konferenční hovory atd.
Myslíme si, že tato forma zapojení studentů do praxe má pro jejich další směřování velký faktický přínos a dosavadní zkušenosti a reakce účastníků to potvrzují.
V roce 2012 jsme v programu měli dva studenty a v dalších letech hodláme pokračovat a pravděpodobně počty i rozšířit. Konkrétní zážitky a poznatky studentů z prvního kola stínování Vám nabízíme v samostatném článku.
 
Dalším bodem spolupráce, který chceme v budoucnu rozvinout, je možnost oponentury bakalářských a diplomových prací souvisejících s našimi obory spolupráce. Nabízíme tak studentům Univerzity možnost využít naší praxe a zkušeností.
 
Rádi také využijeme schopností těch studentů, kteří by si při svých studiích rádi přivydělali a nabízíme možnost brigády, popř. částečných úvazků atd.
 
V neposlední řadě bychom rádi uspořádali příležitostné přednášky a workshopy pro zájemce z řad studentstva a obohatili tak univerzitní osnovy třeba o aktuální problematiku, která hýbe světem managementu (např. Agile).
 
Zajímá-li Vás tato problematika, napište nám na spoluprace@cerebra.cz.