HR = Human Relations

Také Vám přijde označení Human Resources a Lidské Zdroje dost neosobní? Copak jsou lidé pouze výrobní prostředek? My si to rozhodně nemyslíme! Věříme, že klíčem k úspěchu projektů, potažmo celých firem, jsou dobré vztahy s a mezi zaměstnanci. Proto k HR přistupujeme jako k "Human Relations" a ne Human Resources. Pomůžeme Vám napřímit komunikaci, vybudovat loajalitu zaměstnanců, snížit fluktuaci a zvýšit spokojenost Vašich lidí. A tím i zlepšit šance Vaší společnosti na turbulentním trhu.

Během let naší praxe jsme poznali, že ať už se jedná o oblast bankovnictví, IT, nebo třeba průmysl, není to o technologiích a nástrojích, ale o lidech. Naším zájmem i expertízou je tedy HR, ale ne ve smyslu Human Resources, ale Human Relations. Věříme, že ať už pomáhám firmám s managementem, strategií, komunikací, nebo třeba se zlepšením výroby/vývoje, v jádru jde vždy o motivaci lidí, o to, jak vnímají smysl práce, o přístup nadřízených k podřízeným, o firemní kulturu.

Jsme příznivci Motivace 3.0, firem ve stylu SEMCO, GoreTex, Patagonia, nebo Zappos. Věříme, že klíčem k úspěchu poradenství je holistický přístup, "multioborovost", zkušenosti a trpělivost, stejně tak jako že alfou a omegou firem je "employee-first" přístup, férovost a společná vize a hodnoty.

Před časem nám někdo řekl: "Vy jste takoví Zděnkové Pohlreichové pro firmy. Říkáte jim co dělaj' blbě a hlavně jak to maj' dělat líp." A víte co? Ono to vlastně docela sedí :-)

Klíčová slova: motivace, svobodná firma, high performing teams, gamifikace, employee empowerment, organizační struktury, psychologie práce, leadership, management, coaching, startup, komunikace, employer branding, onboarding, nábor.

A v jakých případech Vám můžeme pomoci?

Investujete nemalé částky do výrobních prostředků a inovací, investujete do obchodu a marketingu, snažíte se optimalizovat procesy, ale stále se potýkáte s problémy jako např:

 • zaměstnanci stále „remcají“ o platech,
 • nízká efektivita práce,
 • fluktuace zaměstnanců,
 • nízká spokojenost zaměstnanců a tím i nižší výkon,
 • vysoké náklady na údržbu výrobní techniky a její zanedbávání,
 • špatný obraz vedení firmy u zaměstnanců,
 • špatná komunikace mezi různými odděleními firmy,
 • problémy s kvalitou,
 • nedaří se vám nabírat nové zaměstnance
Co získáte, když Vaši zaměstnanci budou mít rádi svou práci? Když budou hrdí na to, že pracují právě pro Vás? Bude-li Vaše firma bude atraktivním zaměstnavatelem a bude se o ní mluvit jako o inovátorovi? Co získáte bude-li Vaše společnost známá jako lokální patriot a autorita nejen přímo v oblasti svého businessu, ale díky svému vlivu na okolí, municipalitu, trh? Co se stane když firma bude skvěle komunikovat jak uvnitř, tak navenek?
 
Pomůžeme Vám najít odpovědi na tyto a mnohé další otázky a zároveň Vás provedeme cestou k tomu, aby i vaše společnost byla firmou:
 • kde všichni táhnou za jeden provaz,
 • která funguje efektivněji, než konkurence,
 • která má skvělou pověst, je atraktivní pro zájemce o práci a mediálně známá,
 • kde lidé chtějí být zaměstnáni,
 • kde lidé chtějí pracovat, protože v tom vidí smysl a přináší jim to uspokojení,
 • kde panuje vzájemný respekt mezi lidmi na všech úrovních
 • která má zásadní konkurenční výhodu na dnešním extrémně náročném trhu práce.
 
 
Nejste v tom sami, podívejte se na situační analýzu Employer Brandingu pro jednoho z našich klientů.
 
 
 
 
Máte-li zájem o další informace k našim službám v oblasti HR, Human Relations, napište nám na lidejsouduleziti@cerebra.cz.