CEREBRA s.r.o. - Brainy Solutions since 2008 - Měníme přístup zaměstnanců k firmám a firem k jejich zaměstnancům a to ať již s pomocí moderních metod managementu, nebo aplikací inovativních metodik motivace lidí.

Měníme přístup zaměstnanců k firmám a firem k jejich zaměstnancům a to ať již s pomocí moderních metod managementu, nebo aplikací inovativních metodik motivace lidí.
 
Zaměřujeme se na "růstové problémy" firem, nefungující komunikaci jak uvnitř, tak navenek a na nastavení prostředí přátelského k inovacím a přirozenému rozvoji zaměstnanců. HR chápeme jako Human Relations, ne Resources. Cílíme na vytvoření zdravé firemní kultury, která vede k motivaci a zapojení zaměstnanců a tím k vyšší efektivitě a výkonu celé společnosti.

Naše hodnoty

Věříme v "employee first" přístup k podnikání, sílu viza a v důležitost účelu a smyslu podnikání. Za všech okolností ctíme naše hodnoty - upřímnost, expertízu a otevřenost.

Naše cíle

Chceme být stále významným propagátorem moderních metod vedení lidíagilního managementu, významným hráčem v oblasti implementace těchto metod do reálného prostředí a významným inovátorem v oblasti motivace zaměstnanců.

Věříme, že všechny projekty jsou převážně o lidech a právě proto se na práci s lidmi a osobní přístup zaměřujeme. Náš přínos nekončí jen u implementace metodiky, ale snažíme se i zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci a odděleními ve firmách, motivovat kolegy a šířit radost z dobře odvedené práce.

Snažíme se i vracet něco společnosti. Náš CSR program spočívá zejména ve spolupráci s univerzitami, kde pořádáme workshopy a studentské stáže a programy stínování.

 

Společnost CEREBRA s.r.o. působí na českém trhu od roku 2008 především jako poskytovatel consultingu v oblasti managementu firem, projektů a lidského kapitálu zejména v oblasti IT, energetiky, dopravních systémů a v neposlední řadě i startupů různého zaměření. Naší doménou je restrukturalizace firem, konzultace strategie a vize, nové metody organizace společností, motivace v pracovním prostředí, zavádění firemních procesů a metodik projektového managementu, v současné době především agilních metodik, jako je např. Scrum a Kanban i v netradičním prostředí.

Intenzivně se věnujeme také firemní kultuře a budování vztahů zaměstnanců k firmám. Klíčem k tomu je motivace zaměstnanců. Jsme toho názoru, že správně motivovaný zaměstnanec přináší firmě víc, protože svou práci dělá se zájmem. Pomáháme společnostem najít cestu ke svým lidem, obnovit či vybudovat komunikační kanály a nalézt optimální způsoby jak zaměstnance motivovat. Zde aplikujeme metody "Motivace 3.0" a "Svobodné firmy", stejně tak jako poznatky z psychologie a neuroscience.

Působíme též jako integrátor nástrojů pro podporu řízení projektů, zejména produktů firmy Atlassian (JIRA, Agile, Confluence a další) a jako poskytovatel specializovaných školení pro vývojáře software a managery.

V neposlední řadě máme také vlastní vývoj a naše netradiční (a startup) "Projekty-X", věnujeme se vyhledávání a komunikaci s investory jak u nás, tak v zahraničí.

 

CEREBRA - Brainy Solutions!

Cerebra s.r.o.
Pickova 1486/2
Praha - Zbraslav
156 00 
telefonek  +420 721 660 957 
email  info@cerebra.cz
bod  mapa