Value Driven Development

Value Driven Development

Cože tohle slovní spojení vlastně znamená? Hodnotou řízený vývoj? Co si pod tím představit?
 
Podobných slovních spojení se v souvislosti s agilním managementem a Agile obecně vyskytuje více. Např. Test Driven Development, Design Driven Development, Prototype Driven Development, nebo dokonce Asshole Driven Development :-) Skoro se zdá, že "cokoliv driven development" je dnes prostě in. Proč tedy právě Value Driven Development?
VDD se vpodstatě organicky prolíná s obecnými principy z Agile manifesta: Working software over comprehensive documentation, Early and continuous delivery of valuable product, Working software is the primary measure of progress, atd.
Value Driven Development zkrátka klade důraz na to, aby v průběhu vývoje produktu nejdříve vznikaly věci s nejvyšší hodnotou. Kdo určuje hodnotu? SCRUM říká, že skrze prioritizaci Backlogu to provádí Product Owner. Ten tak ale musí činit na základě přání zákazníka, resp. stakeholdera ("Business people and developers must work together daily throughout the project").
 

Co je vlastně ta "Value"?

"Value" je funkcí funkcionality, kvality, nákladů, respektive času. Dalo by se zapsat V=f(F,Q,C). Co to ale znamená? Především že to, jak produkt vzniká, by mělo reflektovat ohodnocené (value quantified) požadavky na produkt. Tj. nejdříve by se měly vyvíjet funkcionality systému, které přinesou největší užitek. Užitek (opět hodnota, value) samozřejmě z businessového pohledu. Kupříkladu když budete vyvíjet e-shop, pravděpodobně v procesu vývoje nejdříve umožníte koncovému uživateli prostý nákup a až poté budete řešit třeba slevové kupony.
 

Jak na to?

"Howto" je opět organicky zakořeněno již v Agilním Manifestu. Pro průběžné zvyšování hodnoty produktu (hodnota z pohledu zákazníka, business value) je nezbytně nutné pravidelně a intenzivně se zákazníkem komunikovat, společně určovat hodnotu jednotlivých částí produktu a dle takto určených priorit projekt řídit. Použijeme-li slovník SCRUMu a Agile, pak je třeba klást důraz zejména na rychlou dodávku inkrementů produktu, prezentaci dema stakeholderům, obratnou reakci na změny, důraz na fungující produkt a interakci s klientem.
 
 

 Zaujal Vás článek? Chtěli byste pomoci s Vašimi projekty? Obraťte se na nás a napište nám!