Studie TUL: Aktuální situace v oblasti projektového řízení v českých organizacích

S laskavým svolením autorky studie, Mgr. Terezy Semerádové z Technické univerzity v Liberci, Vám přinášíme výsledky studie provedené v prvním pololetí roku 2015 na téma "Aktuální situace v oblasti projektového řízení v českých organizacích". Dotazníkové šetření, které bylo součástí analýzy, mělo za cíl získat informace o tom, zda a jaké metodiky a nástroje projektového řízení organizace používají, jak jsou při tom úspěšné a jaké problémy je nejčastěji postihují.
 

Výňatek studie:

"Data získaná v dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnilo 1917 firem a organizací působících ve veřejném sektoru, nám pomohla identifikovat oblasti projektového řízení, jež jsou pro české firmy a organizace nejvíce problematické.
Mezi pět nejčastěji uváděných problémů
patřily:
  • Nejasnosti v administrativním procesu
  • Příliš mnoho změn během projektu
  • Nedostatek informací
  • Nesprávně odhadnuté finanční náklady
  • Nekvalifikovaný personál, nedostatek znalostí
Výše uvedené problémy poukazují na nedostatečnou plánovací a realizační fázi projektu. Organizace zpravidla podceňují důležitost detailního plánování nákladů (časových i materiálních) ve fázi před podáním projektové žádosti či před podepsáním projektové smlouvy. Špatné počáteční plánování se následně v projektu projeví v podobě velkého množství změn, které vznikají v důsledku nucené realokace zdrojů. Obdobné problémy se objevily i u organizací, které se přiznaly, že časové a nákladové harmonogramy pro ně mají spíše orientační hodnotu. Tyto organizace se při realizaci projektů neřídí původním plánem a kontrolu dosažených výsledků provádějí až v druhé polovině trvání projektu.
Závěrem lze tedy konstatovat, že ačkoli organizace projekty realizují, ne vždy tyto projekty také řídí. Na základě získaných dat lze usuzovat nedostatečné zakořenění principů projektového managamentu (PRM) v českém prostředí. Tato malá aplikační míra zásad PRM může být způsobena již uváděnou předpokládanou náročností administrativních procesů, které se pojí s aplikací některých projektových metodik či s čerpáním prostředků z veřejných zdrojů. Na druhou stranu, organizace, které pravidelně prováděly kontroly dosažených projektových ukazatelů, uváděly administrativní problémy o 70% méně než ostatní respondenti. To samé platilo i u organizací, které řídí projekty podle mezinárodních standardů (PMBOK, PRINCE2 či ISO 1006)."


Celou studii si můžete stáhnout zde:

 
Děkujeme Mgr. Tereze Semerádové a realizačnímu teamu studie na TUL za možnost zveřejnit výsledky jejich práce na našem webu.
 
 
 
Rádi i Vám pomůžeme s implementací projektových metodik a nástrojů pro podporu projektového managementu, případně s optimalizací procesů ve Vaší praxi. Budete-li mít zájem, rádi odpovíme na Vaše dotazy a případně navážeme spolupráci. Ozvěte se nám na management@cerebra.cz.
 
 
 
Petr Holodňák, šéf CEREBRA

Ing. Petr Holodňák